Bomenbeleid gemeente Zundert

Het programma Bomen en de Bomenverordening is nu gereed voor vaststelling
Al enige tijd is er gewerkt aan het opstellen van het programma Bomen en het vernieuwen van de Bomenverordening.

Voor het opstellen van het programma Bomen en de Bomenverordening is een participatietraject opgezet
Via ons inwonersplatform Samen Zundert hebben we met een vragenlijst informatie opgehaald bij inwoners. Daarnaast heeft de gemeenteraad in september 2022 input geleverd over uitgangspunten voor het programma Bomen. Tot slot hebben we in december 2023 een informatieavond georganiseerd over het bomenbeleid.

Alle input is verwerkt in het nieuwe programma Bomen en de Bomenverordening
Het college heeft op 20 februari jl. hierover een besluit genomen. Het programma Bomen vormt de basis voor het onderhoud van het gemeentelijk bomenbestand en geeft kaders voor het verder vergroenen van de buitenruimte door aanplant van bomen in de opvolgende jaren.  In de bomenverordening staan regels over het rooien, kappen en/of verplanten van bomen.

De gemeenteraad stelt het programma Bomen en de Bomenverordening vast
Dit is gepland tijdens de Ronde van maart en het Besluit van april. De stukken zijn openbaar en kunt u vinden via de volgende link: https://zundert.notubiz.nl/vergadering/1134445

Cookie-instellingen