Groene speelplek Patrijsstraat

De huidige speelplek gelegen op de hoek van de Patrijsstraat en Pauwstraat wordt een groene centrale speelplek. Uitgangspunt is dat we alles verwijderen, op de bomen na, en het gehele terrein opnieuw inrichten.

Waarom doen we dat?

De huidige inrichting is versleten en verouderd. Volledige reconstructie is nodig om dit gebied weer aan de huidige normen te laten voldoen. Daarnaast heeft het college van Burgemeester en Wethouders deze locatie aangewezen als een centrale speelplek, volgens ons speelbeleid. Kleinere speelplekken vervallen en we investeren meer in centrale speelplekken. Volgens ons speelbeleid is bij centrale speelplekken niet enkel spelen een aandachtspunt, maar ook bewegen en ontmoeten.  

Voor ons voldoende redenen om de huidige speelplek in zijn geheel te vernieuwen.

Denk met ons mee!

Voor de inrichting van de groene speelplek hebben we je hulp nodig. We nodigen je uit om mee te denken met de inrichting van de groene speelplek. Hiervoor hebben we aantal vragen:

Kijk eens naar deze lijst.
Welke activiteiten zien jij én vooral de kinderen in jouw wijk graag op het speelveldje?

Kies jouw drie favoriete speelactiviteiten uit én geef deze aan ons door. Dan zoeken wij speeltoestellen uit die bij de meest gekozen speelactiviteiten passen.

Welke beplanting zie je graag? 
De drie bomen naast de speelplek blijven staan, maar zou je ook nog andere beplanting willen zien? En wat voor beplanting?

En wat nog meer?
Naast speeltoestellen en beplanting heb je misschien nog meer wensen voor het parkje. Te denken valt aan een bankje, of andere voorzieningen.

Jouw ideeën
Kun je tot 28 februari 2024 sturen naar j.rijnen@zundert.nl

Vervolg traject
Met jouw input gaat een ontwerper aan de slag om een eerste ontwerpschets te maken. Deze schets willen we graag me je bespreken. Als je interesse hebt om in het vervolgtraject betrokken te blijven, meldt je dat in de e-mail met uw ideeën over de inrichting van de speelplek.

Nadat de opmerkingen op de eerste ontwerpschets zijn gemaakt, werken we  het ontwerp verder uit. We willen de groene speelplek in het najaar van 2024 aanleggen. Via deze pagina op Samen Zundert houden we je op de hoogte van de planning en de werkzaamheden.

Cookie-instellingen